Сектор оптово-роздрібної торгівлі

Сектор оптово-роздрібної торгівлі є одним із найпривабливіших секторів в Україні, що динамічно розвиваються. Навіть в умовах кризи цей сегмент має запас стабільності й буде одним із визначальних у наступному відновленні економіки.

Компанія „КОЛАРЕС” створила групу фахівців, які є центром професійної експертизи в галузі оптово-роздрібної торгівлі.

Фахівці компанії сприяють клієнтам у дотриманні вимог чинного законодавства, проведенні фінансового й податкового передінвестиційного аналізу, оцінці бізнесу або окремих активів, створенні фінансової моделі, розробці бізнес-плану, оптимізації податкових зобов’язань і структуруванні угод в оптово-роздрібному секторі, оптимізації витрат, реінжинірингу бізнес-процесів, керуванні активами, впровадженні інформаційних систем, а також надають цілу низку інших консультаційних послуг.

Ми також надаємо послуги з аудиту фінансової звітності компаній оптово-роздрібної торгівлі згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Ефективність наших послуг з проведення аудиту ґрунтується на знанні галузі, широкому досвіді надання послуг в Україні, апробованих методологіях і результатах роботи.

Comments are closed.