Особливості переведення на іншу роботу жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною по досягненні трирічного віку

Клієнт звернувся в ЮК «Коларес» за допомогою в наданні консультацій щодо дотримання законодавства при переведенні працівника – жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (декретній відпустці) на роботу на інше підприємство, в зв’язку з реорганізацією (шляхом приєднання) підприємства, на якому вона перебуває в штаті на даний час. Особливістю зазначеного випадку було те, що підприємство, на яке планується перевести жінку, знаходиться в іншій місцевості (іншій області) ніж її нинішнє місце роботи.

Клієнтові було роз’яснено, що відповідно до Кодексу законів про працю, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Особливу увагу Клієнта було звернуто на те, що відповідно до ч. 1 ст. 32 Кодексу законів про працю України, переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. Клієнтові було роз’яснено, що переведення працівника на інше підприємство в іншій місцевості без його письмової згоди буде незаконним і може бути оскаржено в суді.

Крім того, Клієнту було роз’яснено, що переведення працівника в іншу місцевість не являється зміною істотних умов праці в розумінні ст.32 Кодексу законів про працю, а тому не потребує необхідності попередження працівника за два місяці до такого переведення, як це необхідно при змінах істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу та ін.).

Завдяки наданої ЮК «Коларес» консультації, Клієнту вдалося оформити вищезазначене переведення працівника на інше підприємство в рамках чинного законодавства, уникнувши порушення трудового права.

Варто зазначити, що питання звільнення (переведення) працівників є насправді досить непростим, оскільки в разі недотримання норм трудового законодавства роботодавець ризикує програти судові справи ініційовані працівником, чиї інтереси були порушені, і, як наслідок – поновити працівника на роботі, сплатити моральну шкоду, судові витрати та можливі штрафи. Для уникнення подібних ситуацій, доцільніше відразу звернутися за допомогою до спеціалістів, якими є, наприклад, працівники ЮК «Коларес», які завжди нададуть Вам консультацію з будь-яких правових питань, а також представлять Ваші інтереси в судових інстанціях.

This entry was posted in Новости. Bookmark the permalink.

Comments are closed.